Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

A. PERSOANE ASIGURATE

1. Bilet trimitere de la medicul de familie;
2. Bilet de internare de la medicul specialist;
3. Buletin/carte de identitate;
4. Adeverinţă salariat – pentru angajaţi;
5. Carnet de şomaj – pentru şomeri;
6. Cupon de pensie – pentru pensionari;
7. Adeverinţă elev sau student;
8. Adeverinţă primarie – pentru cei cu ajutor social.

B. PERSOANE NEASIGURATE

1. Bilet trimitere de la medicul de familie;
2. Bilet de internare de la medicul specialist;
3. Buletin/carte de identitate;
4. Certificat de atestare fiscală din care sa reiasa ca nu au venit